Med maskinell rensning få bort rost, spackel, betong,
bruk eller rötter som växt in i röret.