Att snabbt kunna var på plats för att minimera skadan
vid översvämning i lägenheter, kontor, lokaler, etc. som
orsakats av t.ex. vatten läckor, avloppstopp eller vid
kraftigt regn.