Avloppsrör och avloppstammar behöver regelbunden
översyn, igenslammade stammar betyder förr eller
senare översvämning och dyra jour-utryckningar.
Dessutom slipper hyresgästen illaluktande och
bubblande avlopp.

Högtrycksspolning med hetvatten är det bästa sättet
att rengöra stammar och ledningar.