Vi har komplett, avancerad Tv-utrustning för snabb och
säker Tv-inspektion av alla typer av avloppsledningar.

Detta gör att vi hittar de mest komplicerade fel och stopp-
orsaker (tex. Sprickor, beläggning eller rötter.) På detta
sätt kan Ni slippa dyra felsökningar i form av upphuggning
eller grävning. Efter varje Tv-inspektion kontaktar vi
omgående beställaren för eventuella åtgärds förslag.
Protokoll och en VHS-kassett får beställaren alltid efter en
Tv-inspektion.